Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban – eleget téve a Vásárló (fogyasztó) és az Eladó (vállalkozás) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak – tájékoztatást ad Eladó/Szolgáltató a www.qtmarket.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) történő vásárlás módjáról, feltételeiről, az adatvédelemről és a panaszkezelés rendjéről. 

Az Internetes megrendelés feltétele az alábbi Általános Szerződési Feltételek elfogadása, amelyet a regisztráció során tehet meg a Vásárló. Amennyiben nem ért egyet jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel, kérjük, lépjen kapcsolatba a megadott elérhetőségeken a QTMARKET webáruházat üzemeltető QT HUNGARY Interaktív Kft.-vel.

 

Szolgáltató elérhetőségei:

A szolgáltató cég neve: QT HUNGARY Interaktív Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató rövidített cégneve: QT HUNGARY Interaktív Kft.

A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.

Adószám: 26750822-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 342802

A szolgáltató cégjegyzékszámát kiadó hatóság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató bankszámla száma: 11703006-25966299-00000000

 

A szolgáltató online ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 08.00-18.00, szombaton: 08.00-12.00

A szolgáltató levelezési címe: QT HUNGARY Interaktív Kft. QTMARKET Webáruház

1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.

E-mail elérhetősége: kapcsolat@qtmarket.hu

 

Általános rendelkezések

Fogalmak

 • Felhasználó: a weboldalra látogató természetes személy, aki még nem vásárolt (nem véglegesítette rendelését). A véglegesített rendeléssel egyező visszaigazolás esetén a fogyasztói szerződés írásban létrejöttnek minősül, a Felhasználó státusza (megnevezése) „Vásárló”-ra változik.
 • Vásárló/fogyasztó: Vásárló vagy az új Ptk. szóhasználata szerint „fogyasztó” kizárólag olyan természetes személy vagy személyek, aki, vagy akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.
 • Eladó/vállalkozó: mindaz vállalkozás (vállalkozó) az új Ptk. szóhasználata szerint, aki/ami a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében jár el.
 • Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik. 
 • Online adásvételi szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást. 
 • Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy. 
 • Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

 

Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya a QT HUNGARY Interaktív Kft. (továbbiakban: Eladó) és a Felhasználó, illetve Vásárló, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF a fent megjelölt érvényességi dátummal megjelölt naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó/Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó/Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon közzéteszi. A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

A Weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban az Eladó javasolja, hogy Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

A Weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén az Eladó külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg (beágyazás).

Eladó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

A Weboldalon mind a vásárlás, mind az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti magát alá.

A webáruházban történő megrendeléssel, készletinformációval, regisztrációval, felhasználói fiókkal stb. kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás kérése:

Telefonszám: +36 30 855-6662

E-mail: kapcsolat@qtmarket.hu

 

1. Webáruház kezelése

A webáruház funkciói elsősorban a személyes vásárlás során is felmerülő igényekhez van igazítva. A termékek kiválasztásához biztosítva van a lehető legtöbb információ. Regisztráció nélkül is van lehetőség böngészni a termékek között, kiválasztható különböző termékek, amelyek a kosárba is tehetőek. A termékek kategóriákra, azon belül alkategóriákra vannak bontva, mely megkönnyíti a keresést. A kívánt termékcsoportra kattintva, részletes terméklistát kap a vásárló, ahol választhat a termékek közül, és eljuthat a termékek információs oldalaira. Minden termék mellett megtalálható a neve, ára, kiszerelése, az esetleges kedvezmény, fotó a termékről –, amely esetenként eltérhet a megvásárolt termék dobozától, amennyiben a gyártó változtatott a csomagoláson - valamint rövid leírás a termék elsődleges jellemzőiről. A termék részletes ismertetője tartalmazza a termékleírást. A keresés mezőben lehet a termékekre rákeresni. Teljes szót, vagy szótöredéket is be lehet írni a keresőbe.

 

2. Szerződés tárgya

A webáruházban étrend-kiegészítő termékek, kozmetikumok és egyéb termékek rendelhetőek meg. A megrendelt termék használati utasítását, illetőleg betegtájékoztatóját használat előtt feltétlenül olvassa el és kérjük, tartsa be az előírt adagolást.

A honlapon található információk külső forrásokból (gyártó, forgalmazó, egyéb) származnak, ezekért, illetve az ezen információk felhasználásából eredő esetleges problémákért vagy károkért a webáruház üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.

Az étrend-kiegészítők esetében olyan lejárati idejű termékek értékesíthetőek, amelyek minimális adagolási mennyiség mellett a lejárati időn belül felhasználhatóak.

A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

 

3. Megrendelés 

Megrendelés kizárólag a QTMARKET webáruházon keresztül, a regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül adható le. A sikeres regisztrációról, valamint a regisztráció során megadott felhasználónévről rendszerünk e-mailben értesíti. A felhasználónév és jelszó olyan adat, amelyet az Ügyfél köteles megőrizni, és kizárni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférését. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél regisztrációja alatt, avagy Ügyfél adataival olyan megrendelések kerülnek rögzítésre, amelyek jogellenesek, a Szolgáltató rendes üzletmenetét akadályozza vagy gátolja, úgy a regisztrációt törölje, a megrendelés teljesítését pedig visszautasítsa.

A regisztrációt követően a számlázási és szállítási információk a Fiók/Címadatok módosítása menüpontjában adhatók meg. Alapértelmezetten a szállítási és számlázási információkat rendszerünk azonosnak tekinti, azonban a megrendelés során a számlázási és szállítási adatok tetszőlegesen módosíthatók. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, ill. hibáért, kárért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni. A regisztráció törlésével az ott megadott adatokat Szolgáltató törli a webáruház rendszeréből, kivéve, amennyiben az Ügyfél és Szolgáltató között szerződés jött létre a termék szállítására, kifizetésére.

A termék kosárba helyezése után a vásárlónak még lehetősége van folytatni a vásárlást és további termékeket a kosárba helyezni. A vásárlás befejezéséhez kattintson a Pénztár gombra, itt adhat meg további szállítási, számlázási címet, a fizetési módot, valamint a szállítással kapcsolatban megjegyzést is itt tehet.

A webáruházban feltüntetett árak csak a termék árát jelölik, nem tartalmazzák a felmerülő szállítási költséget. A ténylegesen fizetendő összeget a rendelés végén, a Végösszeg pontnál tekintheti meg. Ajánlati áraink az adott pillanatban érvényes árakat jelentik, az árváltoztatás jogát a megrendelés feldolgozásáig fenntartjuk.

 

A megrendelt végösszeg teljesíthető:

 1. Banki átutalással (előre utalás)
 2. Bankkártyás fizetéssel (Simplepay rendszerén keresztül)
 3. Utánvétel, a futárnál történő fizetés esetén készpénzes fizetés és bankkártyával történő fizetés is választható. Utánvét esetén a csomagolás és szállítás díjának megelőlegezésére kerül sor. Ennek díja: bruttó 490,-Ft. Utánvét fizetési mód kiválasztására max. 40 ezer forint kosárértékig  van lehetőség.

 

Bankkártyás fizetés (Simplepay)

Vásárló elfogadja, hogy a QT HUNGARY Interaktív Kft. (1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.) által a www.qtmarket.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1043 Budapest, Hungária krt. 17-19. sz.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára. Az online fizetési tájékoztató itt érhető el: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

Eladónál/Szolgáltatónál közvetlenül nem tud Vásárló fizetni egészségpénztári kártyájával.

Amennyiben megrendelése ellenértékét bankkártyával, banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, úgy a fizetésre 24 óra áll rendelkezésére. Sikertelen fizetés esetén, a fenti határidőt követően a megrendelés törlésre kerül.

Eladó/Szolgáltató a Vásárló megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben ez a visszaigazolás Vásárló megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Vásárlóhoz, úgy mentesül a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződéses kötelezettségei alól.

A webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A beérkezett megrendelések elektronikusan iktatásra kerülnek, a megrendelés szám alapján. A megrendelő lapokat Eladó/Szolgáltató 5 évig tárolja.  A Vásárló kérésére, a megrendelés szám birtokában, a leadott megrendelő lapokat Eladó/Szolgáltató a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

Jelen ÁSZF elfogadásával keletkező szerződés nyelve a magyar.

 

Elfelejtett jelszó

A weboldalon a „Belépés” menüpont „Elfelejtett jelszó" gombjára kattintva az e-mail címe megadásával tud Vásárló új jelszót kérni. A megadott e-mail címre elküldjük Vásárlónak az új jelszavát.

 

4. Szállítás

4.1 Szállítási mód

Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható.

A csomagok kiszállítása kérhető:

 • Házhoz kézbesítéssel GLS Futárszolgálattal vagy
 • GLS CsomagPont 

A szállítási cím módosításnál lehetőség van a csomag kézbesítésével kapcsolatos megjegyzést írni, amely felkerül a fuvarlevélre.

Csomagok összeállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi. (http://www.webshippy.com)

4.2 Szállítási határidő

Raktáron lévő termék 12 óráig leadott rendelése esetében a szállítási határidő várhatóan a következő munkanap, de maximum a rendelés leadását követő munkanaptól számított 3 munkanap. Az ezt követően leadott rendeléseknél pedig 4 munkanap. A Szolgáltató hivatalos, engedéllyel rendelkező csomagküldő szolgálat útján juttatja el Vásárlóhoz a megrendelt terméket.

A kiszállítások időbeni szervezését GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13 09 111755, adószám: 12369410-2-44) végzi. A kézbesítés munkanapokon 8-17 óráig történik.

Ha a GLS nem tudja első alkalommal kézbesíteni a csomagot, akár még további két alkalommal is megkísérli a kiszállítást. A csomag útját az alábbi linken van módja a vásárlónak követni:

https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

 

Ügyfélszolgálat: 7.00-18.00-ig

Tel.: + 36 29 (886700)

Mobil: + 36 20 890-0660

E-mail: info@gls-hungary.com

 

Szállítási költség

A szállítási költség az alábbiak szerint alakul:

Megrendelés értéke, Szállítási díj  Szállítási mód
15.000,- Ft-ig történő vásárlás esetén 1.961,-Ft GLS Futárszolgálat, GLS CsomagPont 
15.000,- Ft feletti összegű vásárlás esetén 0,-Ft GLS Futárszolgálat, GLS CsomagPont 

 

5. Elállás

Megrendelése során Vásárló élhet a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, tekintettel azonban a lentebb részletezett 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 29. §(1) e) bekezdésére.

Internetes vásárlások esetén Vásárló a szerződéstől az áru, több áru egyidejű megrendelése, de eltérő időpontokban történő szállítása esetén pedig az utoljára szolgáltatott áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásbeli elállás esetén, az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 22. § alapján a 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ezen elállási jogát a szerződés megkötésétől az áru megérkezéséig rendelkezésre álló időben is gyakorolhatja. A vásárló áruátvétel dátumát bizonyítja a csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállási/Felmondási nyilatkozat tartalmát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben Vásárló élni kíván elállási jogával, a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia Eladó/Szolgáltató részére. A visszaküldött termékeket a WEBSHIPPY Magyarország Kft. 2151 Fót, East Gate Business Park C/2. szám alatti központi raktárba kérjük címezni. Kérjük, a csomagon szíveskedjen feltüntetni: "QT HUNGARY Interaktív Kft. QTMARKET WEBÁRUHÁZ".

Elállásnál az Eladó köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget (vételár és pl. szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni.

Ha Vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből eredő többletköltséget Eladó/Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

A Vásárlónak visszajáró összeg átutalással kerül visszatérítésre.

Bankkártyával történő fizetés esetén a Vásárló által kifizetett összeg jóváírásra kerül a bankkártyára. Ennek átfutási ideje: 10-14 munkanap, a banki ügyintézés függvényében. A Vásárló által kifizetett összeget Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő Vásárló a terméket nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.

A Vásárló viseli elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költséget.

Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Az internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor vásárló jogosult Szolgáltatóhoz/Eladóhoz fordulni minőségi kifogásával.

A jelen pont szerinti indokolás nélküli elállás joga a 45/2014. (II.26.) Korm.rend . 29. §(1) e) alapján nem gyakorolható a következő esetekben:

 • Étrend-kiegészítőt vagy kozmetikumot csak bontatlan csomagolásban vesz vissza Szolgáltató/Eladó.

 

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Amennyiben a termék cseréjét, illetve a vételár visszafizetését kéri Vásárló, azt feltétlenül szükséges jelezni Vásárlónak e-mailben Szolgáltató/Eladó részére.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

A Vásárlónak jogában áll, ha hibás a termék, szavatossági, illetve jótállási igényét bejelenteni. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze igényét Eladó/Szolgáltató felé e-mailben. Igényének teljesíthetőségével kapcsolatos álláspontról Eladó/Szolgáltató 5 munkanapon belül értesíti Vásárlót.

Kijavítás, illetve kicserélés kérése esetén Eladó/Szolgáltató törekszik arra, hogy azok 15 napon belül elvégzésre kerüljenek.

Eladó/Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott termék megnevezését, vételárát, az Eladó általi teljesítés időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően Eladó/Szolgáltató rögzíti a szavatossági igényre adott választ és tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Vásárló jogvita esetén a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyvről a Fogyasztó kérésére Eladó/Szolgáltató tartós adathordozón másolatot biztosít.

A jegyzőkönyvet Eladó három évig köteles megőrizni.

Jogvita esetén a Vásárló a Budapesti Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

 

6.1. Kellékszavatosság

Eladó/Szolgáltató hibás teljesítése esetén Vásárló Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a termék vételárának arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Eladó/Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. 

Kellékszavatossági igényét Vásárló Eladóval/Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket Eladótól/Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

6.2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén Vásárló - választása szerint - a 7. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Vásárló.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló ugyanakkor ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

6.3. Jótállás

Kötelező jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt min. 10.000,- forintot elérő  tartós fogyasztási  cikkre vonatkozik.

A kötelező jótállási idő hossza függ a termék vételárától (eladási árától):

- 10.000,-Ft-ot elérő, de 100.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

- 100.000,-Ft-ot meghaladó, de 250.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

- 250.000,-Ft eladási ár felett 3 év.

A kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel – érvényesíteni.

A  kötelező jótállás időtartam kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7. Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint jár el Eladó/Szolgáltató. Minden beérkezett véleményre reagál Eladó/Szolgáltató és minden Eladó/Szolgáltató, illetve szállítói által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - vásárlói érdekeit szem előtt tartva - jár el online Ügyfélszolgálatán keresztül.

Vásárló panaszát Eladóhoz/Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton: 1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.  Kérjük levelén tüntesse fel: "QT HUNGARY Interaktív Kft. QTMARKET Webáruház".

E-mail: kapcsolat@qtmarket.hu

Eladó/Szolgáltató vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt Eladó/Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Eladó/Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Eladó/Szolgáltató írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Vásárló panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Eladót/Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. 

 

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. 
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. 
Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900 
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
Telefonszáma: +36 1 269 0703 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Vásárló benyújthatja panaszát az Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját Eladóval/Szolgáltatóval. Erre az online adásvételi szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetében van lehetőség.

Eladó/Szolgáltató nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

A panasz benyújtásakor a következő információkat kell megadni az elektronikus űrlapon:

-          A fogyasztó neve, e-mail címe és postai címe (ha van, akkor a képviselő neve, e-mail címe és postai címe is)

-          A kereskedő neve és e-mail címe, weboldala és postai címe (ha van, akkor a képviselő neve, e-mail címe és postai címe is)

-          A fogyasztó vagy képviselője által ismert nyelv

-          Az ellenérdekű fél által ismert nyelv, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll

-          A panasszal érintett áru vagy szolgáltatás típusa

-          Az árut vagy a szolgáltatást valamely honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínálta-e fel a kereskedő és rendelte-e meg a fogyasztó.

-          A megvásárolt áruk vagy szolgáltatások ára

-          Az áruk vagy szolgáltatások vásárlásának időpontja

-          Közvetlen kapcsolatba lépett-e a fogyasztó a kereskedővel

-          Korábban már foglalkozott-e valamely alternatív vitarendezési fórum vagy bíróság a jogvitával

-          A panasz típusa

-          A panasz ismertetése

-          Ha ismert, akkor az az alternatív vitarendezési fórum vagy fórumok, amelyet vagy amelyeket a kereskedő köteles igénybe venni, vagy amely vagy amelyek igénybevételére elkötelezte magát.

 

8. Egyéb rendelkezések

A felelősség korlátozása

Az Eladótól/Szolgáltatótól Interneten történő megrendelés feltételezi vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

A Eladó/Szolgáltató az alább felsorolt esetekben nem tartozik helytállással:

 • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;
 • az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, amely megakadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást;
 • bármilyen adatvesztésért;
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
 • a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

Az Eladónak/Szolgáltatónak joga van bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

Amennyiben az Eladó/Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó/Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével készült. Ezen kívül Eladó/Szolgáltató figyelembe vette az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelvet, a távolsági értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelemről szóló 93/13/EGK irányelvet, valamint a fogyasztók jogairól szóló 2011/83. irányelvet.

Jelen ÁSZF 2020. szeptember 15. napjától határozatlan ideig hatályos, mely a QT HUNGARY Interaktív Kft. által üzemeltetett www.qtmarket.hu internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható.

A Webshopon keresztüli megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Az ÁSZF feltételeket a QT HUNGARY Interaktív Kft.– a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba. 

Amennyiben a vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja az oldalakat és megrendelést ad le, azt a szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

Budapest, 2021.01.01.

                                                                                              

 

                                                                                           
1. Számú Melléklet

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti 

                  Elállási/Felmondási nyilatkozat


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: QT HUNGARY Interaktív Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.
E-mail cím: kapcsolat@qtmarket.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés     időpontja     /     átvétel      időpontja (a megfelelő aláhúzandó!): 

…………….……………………………

 

A fogyasztó neve: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó címe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………………… ……………..   ……  …….

 

………….……………………………………………

              A fogyasztó aláírása 

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén!)