Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy rögzítse a QT HUNGARY Interaktív Korlátolt Felelősségű Társaság (Továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

1. Fogalmak

1.1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

1.2. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

1.4. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1.5. „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

2. Adatkezelő adatkezelési alapelvei

Adatkezelő adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átláthatóan kezeli Adatkezelő,
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti Adatkezelő és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 5. A személyes adatokat olyan formában tárolja Adatkezelő, hogy Érintett   személyes adatainak a kezelése kizárólag céljainak eléréséhez szükséges ideig történjen.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja Adatkezelő a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 7. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
  - felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  - pontosak, teljesek és, ha szükséges időszerűek;
  - tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 8. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.

 

3. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő : QT HUNGARY Interaktív Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő rövidített cégneve: QT HUNGARY Interaktív Kft.

Adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.

Adószám: 26750822-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 342802

Adatkezelő cégjegyzékszámát kiadó hatóság: Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelő bankszámla száma: 11703006-25966299-00000000

 

Adatkezelő online ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 08.00-18.00, szombaton: 08.00-12.00

A szolgáltató levelezési címe: QT HUNGARY Interaktív Kft. QTMARKET Webáruház

1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.

E-mail elérhetősége: kapcsolat@qtmarket.hu

 

A Weboldal tárhelyszolgáltatójának neve, székhelye, elérhetősége:

Rövidített elnevezés: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adószám: 23174108-2-09

Cégjegyzékszám: 09 09 020636

Honlap: https://www.shoprenter.hu/

E-mail: info@shoprenter.hu

 

Adatkezelő az adatok kezelése során – ügyfelei színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV SZÉKHELY TEVÉKENYSÉG
ShopRenter.hu Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. Tárhely szolgáltatás
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.       Futárszolgálat, csomagszállítás
Ixor. hu Kft. 1068 Budapest, Király u. 110. IT szolgáltatás, adatbázis karbantartás
QT HUNGARY Interaktív Kft 1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1. Adatbázis karbantartás, feldolgozás, riport készítés,  direkt marketing
Webshippy Magyarország Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2. ép.13. Raktározás, csomagolás
OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1043 Budapest, Hungária krt. 17-19. sz. Fizetési tranzakciók bonyolítása

 

Amennyiben az adatfeldolgozói körét Adatkezelő módosítja, a változásokat átvezeti az adatkezelési szabályzatban.

 

4. Adatkezelő által kezelt adatok

A QT HUNGARY Interaktív Kft. a www.qtmarket.hu weboldal működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók adatait kezeli.

 

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok köre Időtartam
Weboldalra ékező látogatók nyomon követése, statisztika készítés, szolgáltatás minőségének a biztosítása Jogos érdek Látogatott oldalak, operációs rendszer, IP cím 5 év
Regisztráció Hozzájárulás GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím Hozzájárulás visszavonásáig
Megrendelések kezelése, teljesítése Jogszabályi rendelkezés, GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont Teljes név, szállítási cím, Telefonszám, e-mail cím, termék, ár 5 év
Számlázás GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Számv. tv. 169. §). Teljes név, szállítási cím, Telefonszám, e-mail cím, termék, ár 8 év
Hírlevél Hozzájárulás Hozzájárulás GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont Teljes név, e-mail cím Hozzájárulás visszavonásáig
Panaszkezelés Jogszabályi rendelkezés GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont Teljes név, e-mail cím, telefonszám 5 év


Adatkezelő a www.qtmarket.hu weboldal látogatóitól csak akkor kér személyes adatot, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretne az Érintett.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatok nem kerülnek összekapcsolásra.

 

5. Árösszehasonlító tevékenység

Az adatkezelő adatai:
1. www.arukereso.hu : Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

2. www.argep.hu : guenstiger.de GmbH. Németország, D-20459 Hamburg, Deichstraße 34

3. www.olcsobbat.hu: InVenturio Zrt. 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai utca 5. sz.

Az adatkezelés helye (webcíme): www.qtmarket.hu

Az adatkezelés célja: kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés

Az adatkezelés céljának leírása: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatfajták: e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése

Az adatfelvétel módja: online
 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket Érintett az alábbi elérhetőségre tudja megküldeni:

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 08.00-18.00, szombaton: 08.00-12.00

A szolgáltató levelezési címe: QT HUNGARY Interaktív Kft. QTMARKET Webáruház

1037 Budapest, Erdőalja út 101/B. 1.

Adatkezelő válaszát legkésőbb 30 napon belül megküldi Érintett által megadott elérhetőségre.

 

6. Kiskorúak adatkezelése

Adatkezelő 18 éven aluli személlyel nem köt szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselő igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat Adatkezelő törli.

 

7. Sütik kezelése

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát.

A hozzájárulást igénylő sütikről Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Érintettet és kéri a hozzájárulását.

Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weboldal esetleg nem az elvárt módon működik.

Alábbi sütiket használja Adatkezelő:

- Elengedhetetlenül  szükséges sütik

- Preferenciális sütik

- Statisztikai célú sütik

- Marketing célú sütik

 

Cookie-k  letiltása

Amennyiben Érintett a cookie beállításait szeretné kezelni/módosítani, vagy letiltani, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Érintett beállíthatja, hogy milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

 

8. Google, Facebook programok használata

Az Adatkezelő weboldalaira látogatók a weboldalak használatával engedélyezik a Adatkezelő részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát.

Az Érintettnek lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. A Google Analytics és Google Remarketing, Facebook programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program rögzíti az Érintett IP címét.

 

9. Webáruház adatkezelése

A személyes adatokat Érintett önkéntesen bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a regisztráció, a vásárlás illetve Adatkezelővel való kapcsolattartása során. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadályozza Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Amennyiben Érintett nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, ezt kizárólag abban az esetben teheti meg, amennyiben Érintett részéről az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja:

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálása iránt haladéktalanul intézkedik Adatkezelő, azonban jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelnie kell Adatkezelőnek (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy bűncselekmény elkövetése esetén az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törli Adatkezelő, illetve – szükség esetén – megőrzi azokat a jogi eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

10. Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelés

Érintett a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Érintett személyes adatait marketing célokra is felhasználhassa Adatkezelő. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Érintett adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeli Adatkezelő és az Érintett részére reklám-, valamint  hírleveleket és ajánlatokat küld (GDPR tv. 6. §).

Érintett hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlésével az Érintett a hozzájárulását visszavonja, amely iránt haladéktalanul intézkedik Adatkezelő.

  

11. Egyéb rendelkezések

Érintett adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja Adatkezelő.

Adatkezelő külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján nem továbbít adatot.

A hatóságok, ill. hivatalos szervek (pl. Rendőrség, NAV, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) felé megkeresés esetén Adatkezelő tájékoztatás adási kötelezettséggel tartozik, amelyet a  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben teljesít Adatkezelő.

Adatkezelő adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Érintett személyes adatait megismerni.

Adatkezelő biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá megóvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Érintett kötelezettsége, hogy gondosan megőrizze a webáruházhoz meglévő hozzáférési jelszavát és a jelszót senkivel sem ossza meg.

Érintett az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

 

Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozói nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseiről, továbbá
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 nap alatt ad tájékoztatást Adatkezelő. Az Érintett által már megfizetett költségtérítést visszatéríti Adatkezelő abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg jogszabályi hely megjelölésével Adatkezelő.

Adatkezelő a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította Adatkezelő, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Érintett jogos érdekét sérti.

Amennyiben az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti Adatkezelő, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül írásban vagy – az Érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöli Adatkezelő elutasításának indokait és tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Abban az esetben, ha az Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja Adatkezelő és a döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Érintett megalapozott tiltakozása esetén Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adat korábban továbbításra került, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben Adatkezelő megtagadja a kérés teljesítését, amennyiben bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az Érintett ezzel nem ért egyet, illetve, ha Adatkezelő elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Érintett bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

Jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására Adatkezelő fenntartja a jogot, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.qtmarket.hu weboldalon történik.

 

Budapest, 2020.09.15.